Yetim çocuklarımızın sevgi ve şefkatle, ruh ve beden sağlığı bütünlüğü içerisinde büyüyüp gelişmesine katkıda bulunmak.Profesyonel ve şeffaf bir profesyonel kadro ile çocuklarımızın tebessümüne vesile olmak; maddi, eğitim ve psiko-sosyal ihtiyaçlarına destek vermek ve iyilik çalışmalarında aktif katılım gösteren insan kaynağını geliştirmektir. Sosyal adalete ve kardeşliğe destek olmak.

Hayır işlerinin yaygınlaşması için gece gündüz dünyanın her yerinde insanlara hizmeti nimet bilmektir.