Hedeflerimiz

  1. Dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın objektif değerlendirme kriterleriyle ihtiyaç sahibi çocuklara adil bir şekilde destek sağlamak
  2. Güvenilirlik, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine bağlı kalarak faaliyet yürütmek.
  3. Aile içi psikolojik sağlığın, huzur ve mutluluğun istikrarını sağlamak.
  4. Ailenin ekonomik istikrarını güvence altına almak.
  5. Çocukları eğitime devam etmeye teşvik etmek
  6. Çocuklara bakım ve dikkat gösterme, çocuklara yönelik takip rehberliği ve bakım ile çocukların depresyon ve atmosferden uzaklaştırılması
  7. Kadınların hayatlarını acılarından uzak bir şekilde takip etmelerine yardımcı olmak.
  8. Proje önerisi (gelişim), yetimlerin yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunur.