YETİMLERİMİZ VE AİLELERİNİN İHTİYAÇ DURUMLARINI BELİRLEMEDE DİKKAT ETTİĞİMİZ UNSURLAR

Özel oluşturduğumuz denetleme ve gözlem ekibi ile yetimlerimizin evlerine misafir oluyor, yaşam şartlarını takip ediyoruz. Derneğimizce belirlediğimiz kriterlere göre ihtiyaçlarını değerlendiriyor, ayni ve nakdi destekte bulunuyoruz. İhtiyaç durumlarını belirlemede takip ettiğimiz adımlar:

  • Hane başına toplam yetim sayısı (-18)
  • Çocukların eğitim durumları
  • Mevcut coğrafi bölgedeki konaklama (Türkiye-İstanbul)
  • Aile bireylerinin çalışma durumu
  • Yeterli mali kaynağının olmaması
  • Bodrum kat , gece kondu  gibi iyileştirilmiş hane imkanından yoksun konutlar
  • Yetimlik durumu (Sadece babadan yetim yahut anne ve babadan yetim)
  • Özel sağlık koşulları (kronik hastalık – bedensel engellilik – zihinsel engellilik)
  • Bebeklik döneminde olan çocukların sayısı / 2 yaş ve altı