Paylaştıkça Çoğalsın

Temel ihtiyaçlardan biri olan beslenme ihtiyacını karşılanmanın, düşük aileler açısından zorluğunun biliyoruz ve hayırseverlerimiz ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevini üstlenerek yetimlerimize el uzatıyoruz.

Derneğimiz gönüllü olan üyelerin yardımı, bağışçıların desteği ile erzak kolileri dağıtılıyor. Çok sayıda gönüllere dokunuyor, sofralarına misafir oluyoruz.